SRAM

Bộ Truyền Động
X5 2 x 10 Tốc Độ

SKU: SRAM-X5-2X10-GROUPSET-sram

Liên hệ
Liên hệ

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
 Bộ Truyền Động | X5 2 x 10 Tốc Độ
Contact Me on Facebook
product