Móc Đề Xe Đạp Cannondale

SKU: KP158

1,265,000₫
Liên hệ

Sử dụng bảng đối chiếu bên dưới để lựa chọn loại móc đề phù hợp cho mẫu xe Cannondale của bạn.

KP158- Caad 10 (2011 - 2014)
- Caad 10 WMN (2012 - 2014)
- Caad 8 (2010 - 2014)
- Caad X (2011 - 2014)
- Caad X Disc (2013 - 2014)
- Super X (2011 - 2014)
- Super X Disc (2013 - 2014)
- Supersix EVO (2012 - 2014)
- Supersix EVO WMN (2013 - 2014)
- Synapse Carbon (2013 - 2014)
- Synapse Carbon Disc (2014)
- Synapse Carbon WMN (2013 - 2014)
KP048- Bad Boy 2/6/7 (2014)
- F26 Aluminum (2013)
- Flash 29er Aluminum (2010)
- Flash Aluminum (2010-2011)
- Flash Aluminum WMN (2011)
- RZ 120 (2012 - 2013)
- Scalpel 26 Aluminum/Carbon/WMN (2009 - 2010)
- Trail (2011 - 2014)
- Trail 29er (2013)
KP121- F26 Carbon (2013)
- F29 Aluminum/Carbon (2013 - 2014)
- Flash 29er Aluminum (2012)
- Flash 29er Carbon (2011 - 2012)
- Flash Aluminum (2012)
- Flash Carbon (2010 - 2012)
- FSI 29er Aluminum/Carbon (2016)
- Scalpel 26 Carbon (2011 - 2013)
- Trigger 26 Carbon (2013 - 2014)
KP173- Claymore (2011 - 2013)
- Fat Caad (2016)
- Jekyll Aluminium/Carbon (2011 - 2015)
- Scalpel 29er Aluminium/Carbon (2012 - 2014)
- Trigger 29er Aluminium (2013 - 2014)
- Trigger 29er Carbon (2015)
- Trigger 27.5 Aluminium/Carbon (2015 - 2016)
KP255 - Caad 12 (2016)
- Caad 8 (2010 - 2014)
- Quick Speed 1 (2013)
- Slice Multisport (2015 - 2016)
- Synapse Aluminum (2013 - 2014)
- Synapse Aluminum Disc (2014)
- Synapse Aluminum WMN (2009 - 2014)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Móc Đề Xe Đạp Cannondale
 Móc Đề Xe Đạp Cannondale
 Móc Đề Xe Đạp Cannondale
 Móc Đề Xe Đạp Cannondale
 Móc Đề Xe Đạp Cannondale
Contact Me on Facebook
product