CANNONDALE

Móc Đề Xe Đạp

SKU: KP158

165,000₫
Liên hệ

Sử dụng bảng đối chiếu bên dưới để lựa chọn loại móc đề phù hợp cho mẫu xe Cannondale của bạn.

KP158- Caad 10 (2011 - 2014)
- Caad 10 WMN (2012 - 2014)
- Caad 8 (2010 - 2014)
- Caad X (2011 - 2014)
- Caad X Disc (2013 - 2014)
- Super X (2011 - 2014)
- Super X Disc (2013 - 2014)
- Supersix EVO (2012 - 2014)
- Supersix EVO WMN (2013 - 2014)
- Synapse Carbon (2013 - 2014)
- Synapse Carbon Disc (2014)
- Synapse Carbon WMN (2013 - 2014)
KP048- Bad Boy 2/6/7 (2014)
- F26 Aluminum (2013)
- Flash 29er Aluminum (2010)
- Flash Aluminum (2010-2011)
- Flash Aluminum WMN (2011)
- RZ 120 (2012 - 2013)
- Scalpel 26 Aluminum/Carbon/WMN (2009 - 2010)
- Trail (2011 - 2014)
- Trail 29er (2013)
KP121- F26 Carbon (2013)
- F29 Aluminum/Carbon (2013 - 2014)
- Flash 29er Aluminum (2012)
- Flash 29er Carbon (2011 - 2012)
- Flash Aluminum (2012)
- Flash Carbon (2010 - 2012)
- FSI 29er Aluminum/Carbon (2016)
- Scalpel 26 Carbon (2011 - 2013)
- Trigger 26 Carbon (2013 - 2014)
KP173- Claymore (2011 - 2013)
- Fat Caad (2016)
- Jekyll Aluminium/Carbon (2011 - 2015)
- Scalpel 29er Aluminium/Carbon (2012 - 2014)
- Trigger 29er Aluminium (2013 - 2014)
- Trigger 29er Carbon (2015)
- Trigger 27.5 Aluminium/Carbon (2015 - 2016)
KP255 - Caad 12 (2016)
- Caad 8 (2010 - 2014)
- Quick Speed 1 (2013)
- Slice Multisport (2015 - 2016)
- Synapse Aluminum (2013 - 2014)
- Synapse Aluminum Disc (2014)
- Synapse Aluminum WMN (2009 - 2014)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Móc Đề Xe Đạp
 Móc Đề Xe Đạp
 Móc Đề Xe Đạp
 Móc Đề Xe Đạp
 Móc Đề Xe Đạp
Contact Me on Facebook
product