Muc-Off

Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off
Bike Wet Weather Lube

SKU: 867-1M

175,000₫
Liên hệ

- Giảm ma sát và tiêu thụ năng lượng.
- Kháng nước bảo vệ sên và bộ phận truyền động.
- Lý tưởng trong điều kiện th̆i tiết ẩm ướt, bùn lầy.
- Phụ gia giảm áp lực để tăng hiệu quả
- Công thức dựa trên dầu thực vật thân thiện môi trường
- 100% phân hủy sinh học.
- Thiết kế với hệ thống dạng ống giúp sử dụng dễ dàng.
- Có thể áp dụng cho sên xe, dây cáp, tay đề và bộ truyền động.
- Lý tưởng cho MTB, Road & Cyclocross.


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
 Nhớt Ướt Xe Đạp Muc Off | Bike Wet Weather Lube
Contact Me on Facebook
product